WORD w Łomży: BIP

Skład Podlaskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2015.

Skład Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Białymstoku, na dzień 31.01.2015 roku:

1. Pan Mieczysław Kazimierz Baszko – Marszałek Woj. Podlaskiego
2. Pan Andrzej Meyer – Wojewoda Podlaski
3. Pan Sławomir Mierzwa – Komendant Wojewódzki Policji
4. Pan Mirosław Oliferuk – SekretarzWR BRD
5. Pan Wiesław Stalewski – Woj. Inspektor Transportu Drogowego
6. Pan Jerzy Doroszkiewicz – Dyrektor GDDKiA O/ Białystok
7. Pani Ewa Welc – Przedstawiciel Wojewody Podlaskiego
8. Pan Jerzy Wappa – Przedst. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
9. Pan Marek Frąckiewicz – Przedst. Podlaskiego Kuratora Oświaty
10. Pan Walenty Korycki - Przedstawiciel Zarządu Województwa
11. Pan Andrzej Daniszewski – Przedst. Zarządów Powiatów
12. Pan Krzysztof Radziszewski – Przedst. Wójtów Woj. Podlaskiego
13. Pan Paweł Maciejuk – Przedstawiciel Komendanta Woj. Policji
14. Pan Antoni Ostrowski – Przedstawiciel Komendanta PSP
15. Pan Józef Sulima – Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich
16. Pan Henryk Grabowski – Przedstawiciel WORD-ów
17. Pan Daniel Hiero – Przedstawiciel Zarządów Dróg Powiatowych
18. Pan Leszek Lulewicz – Przedstawiciel Marszałka Województwa
19. Pan Henryk Toczydłowski – Przedstawiciel Marszałka Woj.
20. Pan Piotr Koper – Przedstawiciel Marszałka Województwa
21. Pani Sylwia Gulko – Przedstawiciel Marszałka Województwa
22. Pani Aneta Wojciak – Przedstawiciel Marszałka Województwa
23. Pani Agnieszka Zajko – Przedstawiciel Marszałka Województwa
24. Pani Katarzyna Zajkowska – Przedstawiciel Marszałka Woj.
25. Pan Cezary Kisiel – Przedstawiciel Marszałka Województwa
26. Pan Tadeusz Piotrowski – Przedstawiciel Marszałka Województwa
27. Pani Dorota Jarmoc – Przedstawiciel Marszałka Województwa
28. Pan Jan Tumiel – Przedstawiciel Marszałka Województwa

Data powstania: czwartek, 23 paź 2003 17:01
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2003 17:03
Data edycji: czwartek, 29 sty 2015 15:46
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 5729 razy
Ilość edycji: 2

40876900020550127020000010