WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetragu ustnym nieograniczonym - licytacja,

na sprzedaż środka trwałego - Hamowania silników pojazdów MAHA.

Łomża, dnia 14.02.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu

 

 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego środka trwałego, będącego własnością WORD w Łomży:

 

 Zespół urządzeń hamowni do pomiaru mocy silników pojazdów -  firmy MAHA, wraz z oprogramowaniem, w skład którego wchodzą:

 

 1. a) pulpit komunikacyjny z zestawem komputerowym,
 2. b) skrzynka przyłączeniowa,
 3. c) zestaw rolkowy z hamulcem elektrowirowym,
 4. d) zestaw rolkowy z hamulcem elektrowirowym,
 5. e) miernik prędkości obrotowej RPM VC2,
 6. f) zestaw do hydraulicznej regulacji rozstawu osi,
 7. g) wentylator promieniowy do wymuszania ruchu powietrza,
 8. h) zestaw pomiarowy do motocykli,
 9. i) oprogramowanie pomiarowe według norm DIN, EWG, ISO, JIS, SAE.

 

 1. Powyższy przetarg odbędzie się w nowym budynku WORD w Łomży, ul. Zjazd 21, w sali konferencyjnej na II piętrze, w dniu 23 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 10:30.

 

 1. Cena wywoławcza powyższego środka trwałego wynosi 220.000,00 złotych brutto.                                                         
  (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych brutto).
  Minimalna wysokość postąpienia wynosi  1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

 1. Środek trwały, który będzie przedmiotem przetargu, można oglądać w siedzibie WORD w Łomży, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 9:00 do 14:00.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto), wpłaconego do kasy WORD w Łomży, w terminie do dnia 23 lutego 2018 r., do godz. 1000.

 

 1. Wadium wpłacone przez nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

 1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

 

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.

 

      9. Nabywca jest zobowiązany do demontażu zakupionego środka trwałego we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Cezary Kisiel (-)

Dyrektor WORD w Łomży.

Data powstania: środa, 14 lut 2018 10:55
Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 10:58
Data edycji: środa, 14 lut 2018 10:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 lut 2018 13:14
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 822 razy
Ilość edycji: 5
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR