WORD w Łomży: BIP

Zmiany dla wiadomości

2019-03-26 15:02 - Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na spotkanie - OSK i instruktorzy

2019-03-26 15:02 - Edycja wiadomości Zaproszenie na spotkanie - OSK i instruktorzy

2019-03-26 15:03 - Edycja wiadomości Zaproszenie na spotkanie - OSK i instruktorzy

2019-03-26 15:18 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie na spotkanie - OSK i instruktorzy

Przejdź do wiadomości