WORD w Łomży: BIP

Ogłoszenie o wyborze oferty,

w przetargu nieograniczonym.

Łomża, dnia 16.08.2018 r.

WORD 333/3/18

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży  informuje, że w  wyniku  przetargu  nieograniczonego na budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży, wybrano ofertę Nr 1 P.W. Gothic Construction Wojciech Mieczkowski, 18-400 Łomża ulica Sikorskiego 290.

      Cena za wykonanie zamówienia:
      4.000.000,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

       Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

OFERTA NR 1P.W. Gothic Construction Wojciech Mieczkowski, 18-400 Łomża ulica Sikorskiego 290.

OFERTA NR 2HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/2.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Kryterium – łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %

Oferta Nr 1

(4.000.000,00 : 4.000.000,00) x 60 = 60 pkt

Oferta Nr 2

(4.000.000,00 : 4.383.500,00) x 60 = 54,75 pkt

Kryterium – długość okresu udzielonej gwarancji – 40 %

Oferta Nr 1

60 miesięcy – 40 pkt

Oferta Nr 2

60 miesięcy – 40 pkt

OFERTA NR 1 – 400,00 pkt.

OFERTA NR 2 – 379,00 pkt.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Data powstania: czwartek, 16 sie 2018 12:47
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2018 12:49
Data edycji: czwartek, 16 sie 2018 12:49
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2107 razy
Ilość edycji: 1

Informacja z otwarcia ofert.

w przetargu nieograniczonym.

Łomża, dnia 16.08.2018 r.

WORD 333/3/18

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę:

3.285.654,60 złotych netto, 4.041.355,16 złotych brutto.

 

OFERTA NR 1P.W. Gothic Construction Wojciech Mieczkowski, 18-400 Łomża ulica Sikorskiego 290.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
           4.000.000,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

           Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

OFERTA NR 2HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
          4.383.500,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

           Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 listopada 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

 

Data powstania: czwartek, 16 sie 2018 10:58
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2018 10:59
Data edycji: czwartek, 16 sie 2018 10:59
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2106 razy
Ilość edycji: 1

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

przetarg nieograniczony na budowę placu.

Łomża, dnia 30.07.2018 r.

WORD 333/2/18

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że przetarg nieograniczony na budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży, został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), gdyż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE

W postępowaniu została złożona jedna oferta z ceną 4.394.500,00 złotych. Kwota ta przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4.041.355,16 złotych, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego, unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

OFERTA NR 1HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
          4.394.500,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

         Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 13:19
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 13:23
Data edycji: poniedziałek, 30 lip 2018 13:23
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2641 razy
Ilość edycji: 1

Informacja z otwarcia ofert.

w przetargu nieograniczonym.

Łomża, dnia 30.07.2018 r.

WORD 333/2/18

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę: 3.285.654,60 złotych netto, 4.041.355,16 złotych brutto.

OFERTA NR 1HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
          4.394.500,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

           Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.
Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 11:04
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 11:05
Data edycji: poniedziałek, 30 lip 2018 11:06
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2645 razy
Ilość edycji: 2

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

na roboty budowlane.

Łomża, dnia 13.07.2018 r.

WORD 333/1/18

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że przetarg nieograniczony na budowę placu manewrowo - egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami  wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno - administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi  przy ul. Zjazd w Łomży, jak również budową elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórką elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży, został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

Zamawiający wykluczył Wykonawcę składającego ofertę nr 1, na podstawie art. 24 ust.1 pkt 19 w związku z art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), gdyż osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz Wykonawcy składającego ofertę nr 1, brała udział w przygotowaniu niniejszego postępowania, a Wykonawca pomimo wezwania z dnia 12 lipca 2018 r. nie udowodnił, że jej udział w przygotowaniu postępowania nie zakłóci konkurencji.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), ofertę Wykonawcy wykluczonego, uznaje się za odrzuconą.

 

Wobec powyższego, unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

OFERTA NR 1HALE Białystok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, 15-427 Białystok, ulica Lipowa 12/21.

·         Cena za wykonanie zamówienia:
  3.995.000,00 złotych brutto.

 

 • Warunki płatności:

Termin zapłaty wynagrodzenia - 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

 

 • Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2018 r.

 

 • Długość okresu gwarancji – 60 miesięcy.

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 13 lip 2018 10:47
Data opublikowania: piątek, 13 lip 2018 10:49
Data edycji: piątek, 13 lip 2018 10:49
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 2976 razy
Ilość edycji: 2