WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja na egzamin.

Wymagane dokumenty.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że oprócz osobistej wizyty w naszej rejestracji, istnieje możliwość zapisu na egzamin państwowy na prawo jazdy: drogą elektroniczną - adres e-mail lub telefonicznie;

 

standardową drogą pocztową na adres:

Rejestracja WORD Łomża

Zjazd 21

18-400 Łomża

 

telefonicznie pod numerem: (086) 216 23 19,

 

Rejestracja czynna

poniedziałek - piątek

8:00 - 21:00

 

lub drogą elektroniczną,

e-mailem na adres: rejestracja@word.lomza.pl

 

U W A G A !!!

Celem dokonania prawidłowej rejestracji, należy:

podać swoje dane kontaktowe oraz bezwzględnie przedłożyć lub wysłać do WORD w Łomży oryginały lub skany/zdjęcia niżej wymienionych informacji i dokumentów:

1. Informacja o numerze nadanego profilu kandydata na kierowcę PKK.

2. Informacja o numerze PESEL kandydata na kierowcę.

3. Potwierdzenie dokonania opłaty na konto WORD w Łomży:

 
    40 8769 0002 0550 1270 2000 0010
 

za egzamin państwowy na prawo jazdy danej kategorii, według cennika; W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, PESEL, adres, kategorię egzaminu oraz rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria + praktyka)  osoby egzaminowanej.

 

kategoria

egzamin
teoretyczny

egzamin
praktyczny

całość

 AM

30 zł

140 zł

170 zł

 A, A1, A2

180 zł

210 zł

 B

140 zł

170 zł

 B1, C1, D1, T

170 zł

200 zł

 C, D

200 zł

230 zł

 B+E

-

200 zł

200 zł

 C1+E, C+E, D1+E, D+E

-

245 zł

245 zł

 

4. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych RODO. (w załączeniu do pobrania).

Następnie należy skontaktować się telefonicznie z rejestracją WORD w Łomży, celem ustalenia terminu egzaminu i potwierdzenia dokonania prawidłowego zapisu. 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 sie 2018 13:28
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2018 13:45
Data edycji: piątek, 17 sie 2018 13:46
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 76268 razy
Ilość edycji: 12

Kurs reedukacyjny dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, informuje że zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, prowadzi przedmiotowy kurs. Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.

Zgodnie z przepisem, kurs trwa 2 dni i jest przeprowadzany w grupie do maksymalnie 15 osób, stąd potrzeba rejestracji wcześniejszych zgłoszeń.

Informację o chęci uczestnictwa w kursie należy przesyłać droga e-mailową na adres: sekretariat@word.lomza.pl lub telefonicznie (086) 216 77 93.

 

Najbliższy kurs odbędzie się w sali wykładowej WORD Łomża (stary budynek), ulica Zjazd 21, w dniach: 

12 i 13 maja 2021 r. w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Infromacje pod numerem telefonu:

Sekretariat +48 86 216 77 93

lub +48 691 139 800

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań, wg. programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

 Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

 • posiadać skierowanie / decyzję Starosty lub Prezydenta Miasta
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.

Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

 • ważny dokument tożsamości,
 • skierowanie / decyzję Starosty lub Prezydenta Miasta
 • dowód opłaty
 • środki ochrony osobistej (maseczka + rękawiczki)

Koszt kursu wynosi 400,00 zł. od osoby. Opłaty za kurs można dokonać przelewem bankowym na konto WORD Łomża: 

SBR Bank o/w Łomży 40 8769 0002 0550 1270 2000 0010

bądź w kasie SBR BANK, mieszczącej się w budynku WORD Łomża.

W załączeniu regulamin kursu do zapoznania się oraz karta zgłoszenia do wypełnienia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 lut 2017 14:31
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2017 14:40
Data edycji: piątek, 24 lut 2017 14:41
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 15589 razy
Ilość edycji: 82

Zwrot za egzamin

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że zwrot niewykorzystanej opłaty za egzamin dokonywany jest na pisemny wniosek osoby egzaminowanej.

We wniosku należy podać:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer PESEL
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • kwotę do zwrotu
 • kategorię egzaminu
 • rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria + praktyka)
 • numer rachunku bankowego do przelewu środków

Zwrot jest rozpatrywany w momencie zakończenia procesu egzaminowania wynikiem pozytywnym lub uwolnieniu Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 lut 2020 15:13
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2020 15:28
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 10920 razy

Sprawdź swoje punkty karne.

Jesteś kierowcą? Chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych?

Jesteś kierowcą? Chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych? Możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub — za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 — uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Sprawdź, jak to zrobić:

https://obywatel.gov.pl/kierowcy-i-pojazdy/punkty-karne-ile-mam-punktow-karnych-za-mandaty#scenariusz-przez-internet

Data powstania: wtorek, 23 lip 2019 13:45
Data opublikowania: wtorek, 23 lip 2019 13:47
Data edycji: wtorek, 23 lip 2019 13:47
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 14495 razy
Ilość edycji: 1

WORD Łomża obowiązek informacyjny według RODO.

Obowiązek INFORMACYJNY według RODO.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich  danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży.

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod adresem: inspektor@word.lomza.pl.

3) Twoje  dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania działalności WORD w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeń wykonawczych w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  wykonywania umów. Dane osobowe przetwarzane są w przypadkach, w których przepisy prawa nakładają obowiązek  przetwarzania takich danych osobowych lub gdy przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz na podstawie zgody;

4) kategorie danych osobowych obejmują m.in.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, numery identyfikacyjne;

5) odbiorcą Twoich  danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych i podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;

6) Twoje  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

7) Twoje  dane osobowe będą przechowywane do realizacji obsługi bieżącej działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;

8) posiadasz  prawo żądania  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) tam gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście;

11) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

Data powstania: piątek, 25 maj 2018 08:57
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2018 08:58
Data edycji: piątek, 25 maj 2018 08:58
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 21790 razy
Ilość edycji: 9

Okręgowa stacja kontroli pojazdów WORD2 zaprasza.

Drodzy kierowcy, w trosce o bezpieczeństwo waszych aut...,
linia diagnostyczna
linia diagnostyczna

uruchomiliśmy zaawansowaną i nowoczesną linię diagnostyczną pojazdów samochodowych, uzyskując uprawnienia Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Nasza stacja oferuje pełen zakres badań technicznych wszelkich pojazdów !!! Zapewniamy miłą i fachową obsługę a dla każdego klienta miły upominek. Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej, więc zadzwoń (086) 215 03 19. Stacja czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 a w soboty od 8.00 - 14.00.

Data powstania: wtorek, 12 lip 2011 10:16
Data opublikowania: wtorek, 12 lip 2011 10:30
Data edycji: wtorek, 12 lip 2011 10:31
Opublikował(a): Maciej Borysewicz
Zaakceptował(a): Maciej Borysewicz
Artykuł był czytany: 92772 razy
Ilość edycji: 7

Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR