WORD w Łomży: BIP

Kategorie praw jazdy

Zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego aby kierować pojazdami mechanicznymi należy posiadać prawo jazdy upoważniające do prowadzenia określonego pojazdu.
Wyróżniamy następujące kategorie praw jazdy, które upoważniają do kierowania następującymi pojazdami:

kategorii A - motocyklem

kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW

kategorii B:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołów tych pojazdów nie przekracza 3,5 t

ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla

kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

kategorii D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym

kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą

kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczaj±cej masy własnej pojazdu ciągnącego

kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnacego
Data powstania: wtorek, 20 maj 2003 17:12
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2003 17:13
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 27658 razy

40876900020550127020000010