WORD w Łomży: BIP

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na dostawę paliw

Łomża, dnia 19.12.2014 r.


WORD 333/1/14OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej 95, etyliny bezołowiowej 98 i oleju napędowego do pojazdów służbowych WORD w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki, wybrano ofertę Nr 1 Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski 18-400 Łomża ul. Strusia 9, :

• cena etyliny bezołowiowej 95 – 4,07 zł (brutto) za 1 litr,
• cena oleju napędowego – 4,21 zł (brutto) za 1 litr,
• cena etyliny bezołowiowej 98 – 4,21 zł (brutto) za 1 litr,
• termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 14 dni

W postępowaniu złożono 2 oferty w tym 1 niepodlegającą odrzuceniu.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

OFERTA NR 2 – P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F – oferta podlegająca odrzuceniu.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Kryterium – cena za etylinę bezołowiową 95 – 49%

Oferta Nr 1
(4,07 : 4,07) x 49 = 49,00 pkt

Kryterium – cena za olej napędowy – 49%

Oferta Nr 1
(4,21 : 4,21) x 49 = 49,00 pkt
Kryterium – cena za etylinę bezołowiową 98 – 1%

Oferta Nr 1
(4,21 : 4,21) x 1 = 1 pkt

Kryterium – termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury liczony w dniach – 1%

Oferta Nr 1
(14 : 14) x 1 = 1 pkt


OFERTA NR 1 – 400 pkt

Umowa zostanie podpisana po dniu 29 grudnia 2014 roku.
Data powstania: piątek, 19 gru 2014 13:23
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2014 13:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 sty 2015 11:22
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 552 razy
40876900020550127020000010