WORD w Łomży: BIP

Ogłoszenie o przetargach na samochody osobowe

Łomża, dnia 12.06.2015 r.

Ogłoszenie o przetargach

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych samochodów :

A) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26808, Nr VIN ZFA19900001385634
B) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26812, Nr VIN ZFA19900001384054
C) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26814, Nr VIN ZFA19900001384739
D) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26802, Nr VIN ZFA19900000404487
E) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny
BL 26804, Nr VIN ZFA19900000405593
F) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26806, Nr VIN ZFA19900000405389

2. Przetargi odbędą się w budynku WORD w Łomży, w sali konferencyjnej, w dniu
29 czerwca 2015 r. o godz.:

ad. A) 10:30 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26808, Nr VIN ZFA19900001385634
ad. B) 10:40 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26812, Nr VIN ZFA19900001384054
ad. C) 10:50 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26814, Nr VIN ZFA19900001384739
ad. D) 11:00 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26802, Nr VIN ZFA19900000404487
ad. E) 11:10 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26804, Nr VIN ZFA19900000405593
ad. F) 11:20 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26806, Nr VIN ZFA19900000405389

3. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargów wynoszą:

ad. A) 7970 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych brutto)
ad. B) 8192 zł brutto (słownie: osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote brutto)
ad. C) 8081 zł brutto (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden złoty brutto)
ad. D) 7970 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych brutto)
ad. E) 8192 zł brutto (słownie: osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote brutto)
ad. F) 7915 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych brutto)

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

4. Samochody osobowe, które będą przedmiotami przetargów można oglądać w siedzibie WORD w Łomży codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000 zł, (na każdy pojazd) wpłaconego do kasy WORD w Łomży w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. do godz. 1000.

6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 12 cze 2015 11:24
Data opublikowania: piątek, 12 cze 2015 11:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 cze 2015 10:04
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1472 razy