WORD w Łomży: BIP

Ogłoszenie o prztargu na sprzedaż samochodu !!!

zobacz szczegóły ...
Ogłoszenie o przetargach

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26806, Nr VIN ZFA19900000405389

2. Przetarg odbędzie się w budynku WORD w Łomży, w sali konferencyjnej, w dniu
14 lipca 2015 r. o godz. 10:10

3. Cena wywoławcza samochodu osobowego wynosi: 7.915,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych brutto)

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

4. Samochód osobowy, który będzie przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie WORD w Łomży codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000 zł wpłaconego do kasy WORD w Łomży w terminie do dnia 14 lipca 2015 r. do godz. 1000.

6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.

Data powstania: wtorek, 30 cze 2015 10:04
Data opublikowania: wtorek, 30 cze 2015 10:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 lip 2015 14:10
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1257 razy