WORD w Łomży: BIP

Ponowne ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów !!!

Uwaga - kolejna aukcja pojazdów egzaminacyjnych Fiat Punto.
Łomża, dnia 24.03.2016 r.


Ogłoszenie o przetargach


1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych samochodów :

A) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26805, Nr VIN ZFA19900001385263
B) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26807, Nr VIN ZFA19900001384833
C) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26813, Nr VIN ZFA19900001384941

2. Przetargi odbędą się w budynku WORD w Łomży, w sali konferencyjnej, w dniu
31 marca 2016 r. o godz.:

ad. A) 10:30 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26805, Nr VIN ZFA19900001385263
ad. B) 10:40 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26807, Nr VIN ZFA19900001384833
ad. C) 10:50 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26813, Nr VIN ZFA19900001384941

3. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargów wynoszą:

ad. A) 7500 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych brutto)
ad. B) 7500 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych brutto)
ad. C) 7500 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych brutto)

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

4. Samochody osobowe, które będą przedmiotami przetargów można oglądać w siedzibie WORD w Łomży codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000 zł, (na każdy pojazd) wpłaconego do kasy WORD w Łomży w terminie do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 1000.

6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.

Data powstania: wtorek, 15 mar 2016 14:27
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2016 14:28
Data edycji: czwartek, 24 mar 2016 11:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2016 11:54
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1504 razy
Ilość edycji: 1