WORD w Łomży: BIP

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na dostawę 2 sztuk samochodów ciężarowych

WORD 333/1/16

                                                           

 

                               

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

                      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży  informuje,  że  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego na dostawę 2 sztuk samochodów ciężarowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii C i C+E, wybrano ofertę Nr 1 : MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica 05-830 Nadarzyn, :

 

  • Cena brutto za samochody ciężarowe – 661.740,00 zł

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

 

                        Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

OFERTA NR 1MAN Truck & Bus Polska Sp. Z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica 05-830 Nadarzyn

 

Kryterium – cena  brutto za samochody ciężarowe – 60%

 

Oferta Nr 1

( 661.740,00 : 661.740,00) x 60 = 60 pkt

 

Kryterium – termin wykonania zamówienia liczony w dniach od podpisania umowy – 40%

 

Oferta Nr 1

(35 : 35) x 40 =  40 pkt

 

OFERTA NR 1 –  400 pkt

 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 14 gru 2016 11:52
Data opublikowania: środa, 14 gru 2016 11:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sty 2017 15:34
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 513 razy