WORD w Łomży: BIP

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na dostawę paliw

  

                                                                                Łomża, dnia 19.12.2016 r.

 

WORD 333/2/16

                                                          

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

 

                      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży  informuje,  że  w  wyniku  przetargu  nieograniczonego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej  i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki, wybrano ofertę Nr 4Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, 18-400 Łomża  ul. Strusia 9:

 

·         cena  etyliny bezołowiowej 95 – 4,39 zł (brutto) za 1 litr,
  • cena oleju napędowego – 4,33 zł (brutto) za 1 litr,
  • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury  - 30 dni
·         cena  etyliny bezołowiowej 98 – 4,59 zł (brutto) za 1 litr,

 

W postępowaniu złożono 4 oferty niepodlegające odrzuceniu:

OFERTA NR 1WITPOL Witold Wronowski, 18-400 Łomża, ul. Poznańska 21

 

OFERTA NR 2Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ZACHARZEWSKI Al. Legionów 155 A 18-400 Łomża

 

OFERTA NR 3P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F

 

OFERTA NR 4Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski                         18-400 Łomża  ul. Strusia 9

 

                        Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

 

 

Kryterium – cena  za etylinę bezołowiową 95 – 30 %

 

Oferta Nr 1

(4,39 : 4,59) x 30 = 28,69 pkt

Oferta Nr 2

     (4,39 : 4,83) x 30 = 27,27 pkt

Oferta Nr 3

     (4,39 : 4,44) x 30 = 29,66 pkt

Oferta Nr 4

     (4,39 : 4,39) x 30 = 30 pkt

Kryterium – cena  za olej napędowy – 29 %

 

Oferta Nr 1

     (4,33 : 4,49) x 29 =  27,97 pkt

Oferta Nr 2

     (4,33 : 4,67) x 29 = 26,89 pkt

Oferta Nr 3

     (4,33 : 4,40) x 29 = 28,54 pkt

Oferta Nr 4

     (4,33 : 4,33) x 29 = 29 pkt

 

Kryterium – cena  za etylinę bezołowiową 98 – 1 %

 

Oferta Nr 1

(4,59 : 4,80) x 1 =  0,96 pkt

Oferta Nr 2

     (4,59 : 5,17) x 1 =  0,89 pkt

Oferta Nr 3

     (4,59 : 4,75) x 1 = 0,97 pkt

Oferta Nr 4

     (4,59 : 4,59) x 1 = 1 pkt

 

Kryterium – termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury  liczony w dniach – 40 %

 

Oferta Nr 1

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

Oferta Nr 2

     (21 : 30) x 40 = 28 pkt

Oferta Nr 3

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

Oferta Nr 4

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

 

OFERTA NR 1 – 390,48 pkt

OFERTA NR 2 – 332,20 pkt

OFERTA NR 3 – 396,68 pkt

OFERTA NR 4 – 400 pkt

 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2016 12:45
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2016 12:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 gru 2017 13:09
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 679 razy