WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż środków transportu

będących własnością WORD w Łomży ...

 

 Ogłoszenie o przetargach

 

  1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych środków transportu, będących własnością WORD w Łomży:

 

A) samochód ciężarowy MAN TGL/S 12.240, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny BL 28632, numer VIN WMAN14ZZ99Y221965

B) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D Active, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny BL 26803, numer VIN ZFA19900000405604

C) samochód osobowy FIAT Punto 1.3 MULTIJET 16V, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny BL 23370, numer VIN ZFA19900001251239

D) przyczepa transportowa MUELLER MITTEAL EAL-TA, rok produkcji 1987, numer rejestracyjny BL 0724P, numer podwozia 30160

 

  1. Powyższe przetargi odbędą się w nowym budynku WORD w Łomży – ul. Zjazd 21, w sali szkoleniowej nr 1, w dniu 22 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz.:

 

A) 10:30 -samochód ciężarowy MAN TGL/S 12.240, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny BL 28632, numer VIN WMAN14ZZ99Y221965

B) 10:40 -samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D Active, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny BL 26803, numer VIN ZFA19900000405604

C) 10:50 -samochód osobowy FIAT Punto 1.3 MULTIJET 16V, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny BL 23370, numer VIN ZFA19900001251239

D) 11:00 -przyczepa transportowa MUELLER MITTEAL EAL-TA, rok produkcji 1987, numer rejestracyjny BL 0724P, numer podwozia 30160

 

  1. Ceny wywoławcze poszczególnych przedmiotów przetargów wynoszą:

A) 65.190,00 złotych brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych brutto)

B) 7.749,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych brutto)

C) 7.749,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych brutto)

D) 2.398,50 złotych brutto (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy brutto).

Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 100,00 złotych (słownie: sto złotych)

 

  1. Przedmiotowe środki transportu, które będą przedmiotami przetargów można oglądać w siedzibie WORD w Łomży, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 9:00 do 14:00.

 

  1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium na każdy środek transportu w wysokości:

A) 5.000,00 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto)

B) 1.000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto)

C) 1.000,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto)

D) 200,00 złotych brutto (słownie: dwieście złotych brutto).

 

wpłaconego do kasy WORD w Łomży, w terminie do dnia 22 maja 2017 r., do godz. 1000.

 

  1. Wadium wpłacone przez nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

  1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

 

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

     8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.

Data powstania: piątek, 12 maj 2017 14:01
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 14:04
Data edycji: piątek, 12 maj 2017 14:05
Data przejścia do archiwum: środa, 24 maj 2017 10:03
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 1308 razy
Ilość edycji: 6
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR