WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż środka transportu - przyczepy tansportowej,

będącej własnością WORD w Łomży.  

Łomża, dnia 01.06.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

 

  1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego środka transportu, będącego własnością WORD w Łomży:

 

- przyczepa transportowa MUELLER MITTEAL EAL-TA, rok produkcji 1987, numer rejestracyjny BL 0724P, numer podwozia 30160

 

  1. Powyższy przetarg odbędzie się w nowym budynku WORD w Łomży – ul. Zjazd 21, w sali szkoleniowej nr 1, w dniu 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10:30.

 

  1. Ceny wywoławcza środka transportu wynosi 2.398,50 złotych brutto (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy brutto).

Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 100,00 złotych (słownie: sto złotych)

  1. Środek transportu, który będzie przedmiotem przetargu, można oglądać w siedzibie WORD w Łomży, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 9:00 do 14:00.

 

  1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium na środek transportu w wysokości 200,00 złotych brutto (słownie: dwieście złotych brutto), wpłaconego do kasy WORD w Łomży, w terminie do dnia 8 czerwca 2017 r., do godz. 1000.

 

  1. Wadium wpłacone przez nabywcę, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

  1. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

 

- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

  1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.
Data powstania: czwartek, 1 cze 2017 16:21
Data opublikowania: czwartek, 1 cze 2017 16:22
Data edycji: czwartek, 1 cze 2017 16:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 12:20
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 896 razy
Ilość edycji: 3
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR