WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na dostawę paliw.

WORD 333/1/17
                                                          
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży  informuje, że w  wyniku  przetargu  nieograniczonego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki, wybrano ofertę Nr 3 – P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F:
 
• cena  etyliny bezołowiowej 95 – 4,33 zł. (brutto) za 1 litr,
• cena oleju napędowego – 4,22 zł. (brutto) za 1 litr,
• cena  etyliny bezołowiowej 98 – 4,56 zł. (brutto) za 1 litr,
• termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 30 dni.
 
W postępowaniu złożono 3 oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
OFERTA NR 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ZACHARZEWSKI
Al. Legionów 155 A, 18-400 Łomża.
OFERTA NR 2 – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI”
Jan Kurpiewski, 18-400 Łomża  ul. Strusia 9.
OFERTA NR 3 – P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert wg kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.
Streszczenie oceny złożonych ofert:

Kryterium – cena  za etylinę bezołowiową 95 – 30 %
Oferta Nr 1
(4,33 : 4,43) x 30 = 29,32 pkt
Oferta Nr 2
     (4,33 : 4,42) x 30 = 29,39 pkt
Oferta Nr 3
     (4,33 : 4,33) x 30 = 30 pkt

Kryterium – cena  za olej napędowy – 29 %
Oferta Nr 1
     (4,22 : 4,34) x 29 = 28,20 pkt
Oferta Nr 2
     (4,22 : 4,31) x 29 = 28,40 pkt
Oferta Nr 3
     (4,22 : 4,22) x 29 = 29 pkt
 
Kryterium – cena  za etylinę bezołowiową 98 – 1 %
Oferta Nr 1
(4,56 : 4,91) x 1 = 0,93 pkt
Oferta Nr 2
     (4,56 : 4,59) x 1 = 0,99 pkt
Oferta Nr 3
     (4,56 : 4,56) x 1 = 1 pkt
 
Kryterium – termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury  liczony w dniach – 40 %
Oferta Nr 1
     (21 : 30) x 40 = 28 pkt
Oferta Nr 2
     (30 : 30) x 40 = 40 pkt
Oferta Nr 3
     (30 : 30) x 40 = 40 pkt
 
OFERTA NR 1 – 345,80 pkt.
OFERTA NR 2 – 395,12 pkt.
OFERTA NR 3 – 400 pkt.
 
Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Data powstania: piątek, 15 gru 2017 16:17
Data opublikowania: piątek, 15 gru 2017 16:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 gru 2017 13:09
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 760 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR