WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ PALIWA

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY

 

                      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży  informuje, że w  wyniku  przetargu  nieograniczonego na dostawę paliw – etyliny bezołowiowej  i oleju napędowego do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, do agregatów prądotwórczych, kosiarek i podkaszarki, wybrano ofertę Nr 3P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F:

 

  • cena  etyliny bezołowiowej 95 – 4,42 zł (brutto) za 1 litr,
  • cena oleju napędowego – 4,63 zł (brutto) za 1 litr,
  • termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury - 30 dni.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

OFERTA NR 1Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ZACHARZEWSKI Al. Legionów 155 A, 18-400 Łomża.

 

OFERTA NR 2Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, 18-400 Łomża  ul. Strusia 9.

 

OFERTA NR 3P.T.H.U. PRYMA1 Hanna Gosk 18-400 Łomża Al. Legionów 147 F.Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza, gdyż jest to oferta, która w wyniku oceny ofert według kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny złożonych ofert:Kryterium – cena  za etylinę bezołowiową 95 – 30 %

 

Oferta Nr 1

(4,42 : 4,75) x 30 = 27,92 pkt

Oferta Nr 2

     (4,42 : 4,67) x 30 = 28,39 pkt

Oferta Nr 3

     (4,42 : 4,42) x 30 = 30 pkt

Kryterium – cena  za olej napędowy – 30 %

 

Oferta Nr 1 

     (4,63 : 4,80) x 30 = 28,94 pkt

Oferta Nr 2

     (4,63 : 4,80) x 30 = 28,94 pkt

Oferta Nr 3

     (4,63 : 4,63) x 30 = 30 pktKryterium – termin zapłaty wynagrodzenia od dnia dostarczenia faktury  liczony w dniach – 40 %

 

Oferta Nr 1

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

Oferta Nr 2

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

Oferta Nr 3

     (30 : 30) x 40 = 40 pkt

 

OFERTA NR 1 – 387,44 pkt.

OFERTA NR 2 – 389,32 pkt.

OFERTA NR 3 – 400 pkt.

 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Data powstania: piątek, 6 gru 2019 14:37
Data opublikowania: piątek, 6 gru 2019 14:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lut 2020 11:21
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 394 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR