WORD w Łomży: BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działania i kompetencje

1. Do zadań Ośrodka należy:


a)organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
oraz kierujących pojazdami,
b)prowadzenie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport
drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy,
c)przeprowadzanie szkoleń dla kierowców naruszających zasady
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d)zapewnienie obsługi Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w przypadku wyznaczenia Ośrodka do tego zadania przez
Wojewodę Podlaskiego.
2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności:
a)organizować szkolenia egzaminatorów,

b)prowadzić szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,

c)prowadzić praktyczne szkolenia doskonalące umiejętności kierowców,

d)organizować kursy w zakresie karty rowerowej i motorowerowej,

e)współpracować z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania
dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,

f)organizować kursy i konkursy z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie
ruchu drogowego,

g)organizować spotkania egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

h) współpracować z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców
i kierowców w zakresie podnoszenia poziomu jakości ich działania,

i) prowadzić rzeczoznawstwo w zakresie oceny technicznej pojazdów i bezpieczeństwa mchu drogowego,

j) prowadzić kursy podstawowe i dokształcające dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz innych osób wykonujących
czynności związane z tym przewozem,

k) uczestniczyć w przedsięwzięciach poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

l) prowadzić system monitorowania przedwsięwzięć wprowadzanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

m) realizować zadania wynikające z krajowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT,

n) prowadzić szkolenia dla diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów,

o) prowadzić szkolenie kierowców wykonujących transport drogowy taksówką,

p) prowadzić szkolenia doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,

q) organizować szkolenie dla nauczycieli prowadzących wychowanie komunikacyjne.
3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą.


Wypracowane z tej działalności środki finansowe przeznaczane są na realizacje zadań o których mowa w ust. 1 i 2.
Data powstania: czwartek, 27 maj 2004 21:42
Data opublikowania: czwartek, 27 maj 2004 21:44
Opublikował(a): Zbigniew Gryglik
Zaakceptował(a): Zbigniew Gryglik
Artykuł był czytany: 4783 razy
Copyright @ 2003 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży Administrator: mail
System PUBLIKATOR